System autoryzacji użytkownika aplikacji webowej w środowisku rozproszonym

Serwer aplikacji
Serwer autoryzacji
Baza danych
Administrator systemu
Serwer pocztowy użytkownika
Użytkownik aplikacji
Local Storage
1. dodajemy klienta aplikacji
2. dopisuje klienta
3. wysyła e-mail zawierający URL z kluczem dostępu
4. odbiera e-mail z linkiem do aplikacji i kluczem dostępu
5. otwiera stronę z aplikacją używając URL-a z kluczem
6. przesyła aplikację do przeglądarki
7. aplikacja przy inicjalizacji zapisuje klucz dostępu
8. aplikacja wysyła zapytanie o autoryzację
9. sprawdza autoryzację
10. zwraca informację o dostępie
Klucz dostępu do aplikacji
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: