Nowatorska aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych


Projekt


Przeznaczeniem aplikacji jest ułatwienie i uatrakcyjnienie rehabilitacji chorych z dysfunkcjami wynikającymi z uszkodzeń przedczołowych mózgu.

Głównymi odbiorcami produktu są specjaliści rehabilitacji neurologicznej prowadzący terapię dorosłych chorych z nabytą ogniskową, niepostępującą patologią mózgu oraz sami pacjenci.

Program ExeSystem powstał w wyniku realizacji projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Rekomendacje


Trening strategii metakognitywnych

Rekomendowany w przypadku zaburzeń wykonawczych, w tym zaburzeń regulacji emocji oraz jako element interwencji nastawionych na poprawę funkcji uwagi i pamięci.

Trening strategii rozwiązywania problemów

Rekomendowany w podostrej fazie rehabilitacji po pourazowym uszkodzeniu mózgu.

Trening strategii pamięciowych

Rekomendowany w przypadku łagodnych zaburzeń pamięci. Obejmuje wykorzystanie tzw. strategii wewnętrznych (np. wyobraźni wzrokowej) i zewnętrznych technik kompensacyjnych (np. korzystanie z notatnika).

Trening uwagi

Rekomendowany w trakcie podostrej fazy rehabilitacji. Zawiera zarówno bezpośrednie ćwiczenia uwagi, jak również trening metakognitywny promujący rozwój strategii kompensacyjnych i ułatwiający generalizację efektów na zadania z codziennego życia.

Interwencje wspomagane komputerowo

Mogą być wykorzystane jako ćwiczenia wspierające prowadzoną przez klinicystę terapię zaburzeń uwagi po pourazowym uszkodzeniu mózgu.

GaleriaModuł 1. Segregacja śmieci
Moduł 2. Przeprowadzka
Moduł 3. Wycieczka rowerowa
Moduł 4. Doskonalenie pamięci
Moduł 5. Biletomat
Moduł 6. Sprawa do załatwienia
Moduł 7. Pakowanie walizki
Moduł 8. Uważny obserwator

Demo


Dostępne jest bezpłatne DEMO aplikacji, które jest aktywne przez okres 3 dni od pierwszego uruchomienia. Po tym okresie do działania wymagany jest zakup licencji.
Kod aktywacyjny: HARPOEXEDEMO
Numer seryjny: EXE-DEMO

Pobierz

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Email jest nieprawidłowy.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd. Wiadomość nie została wysłana.
...